1. جدول زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور موضوع تاریخ دفاع

استاد داور

دکتر مرتضی جعفرزاده

دکتر امید باغانی مروری بر مساله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منبع: مدل‌ها الگوریتم‌ها و پیشرفت‌ها 98/11/27

دکتر مهدی زعفرانیه