به اطلاع كليه دانشجويان محترم می‌رساند کلاس‌های مقطع کارشناسی در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 به صورت مجازی و کلاس‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر به صورت مجازی و حضوری (حداقل یک جلسه در ماه) برگزار می گردد.