اخبار
سامانه تشکلهای دانشجویی

سامانه تشکلهای دانشجویی

...

استفاده از شبکه مهمانسرا

استفاده از شبکه مهمانسرا

استفاده از سرویس شبکه کابلی و وایرلس مهمانسرای دانشگاه فقط از طریق اتصال به هات اسپات امکان پذیر است.

وضعیت امنیت در شش ماهه دوم سال 2011 به گزارش M86

وضعیت امنیت در شش ماهه دوم سال 2011 به گزارش M86

Normal 0 false ...

بدافزارهای دسترسی از راه دور، یك تهدید جدی علیه كاربران تلفن همراه
كنفرانس RSA: مدیریت خطرات حوزه فناوری اطلاعات

كنفرانس RSA: مدیریت خطرات حوزه فناوری اطلاعات

Normal 0 false ...