آخرین اخبار

پروژه دارورسانی هدفمند چند داروی ضد سرطان به کمک پلیمرهای هوشمند

دکتر امین کاظمی بیدختی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی گروه مهندسی شیمی در خصوص: پروژه دارورسانی هدفمند چند داروی ضد سرطان به کمک ...

پشتیبانی بنیاد ملی از نخبگان نو ورودها

پشتیبانی بنیاد ملی از نخبگان نو ورودها

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نوورود

آيين نامه جشنواره دانشجوي نمونه

آيين نامه جشنواره دانشجوي نمونه

آيين نامه جشنواره دانشجوي نمونه

همایش دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

همایش دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

   همایش دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی این جلسه به همت گروه­های آموزشی دانشکده و با همکاری انجمن­های علمی مهندسی شیمی با حضور اعضای ...

استارت آپ

استارت آپ

معرفی ساده به زبان ساده و معرفی تیم مدرس: ایمان کشاورزیان روز دوشنبه 15 مهر ساعت 14-12 برگزار گردید.