آخرین اخبار

کسب رتبه های ارشد1401

کسب رتبه 19مهندسی شیمی توسط مهدی فیل سرا کسب رتبه 29 مخزن و 58 حفاری و بهره برداری مهندسی نفت توسط آقای مهندس شکیب  مراسلی کسب رتبه ...

اردوی علمی اکتشاف نفت

اردوی علمی اکتشاف نفت

انجمن علمی مهندسی نفت برگزاری اردوی دو روزه،21و22 خرداد (آقایان) 23و24 (خانمها) اکتشافی نفت و گاز در ناحیه سرخس، آشنایی با پروژه لرزه نگاری دو بعدی ...

اردوی علمی زمین شناختی

اردوی درس زمین شناختی در تاریخهای 22و23 فروردین در اطراف نیشابور روستای رود به سرپرستی دکتر احسان اسماعیل نژاد برگزار گردید.

کسب رتبه برتر در استارت آپ

بچه های ما گل کاشتن  سرکار خانم مجیدی کیا  جناب آقایان مسعود تیموری، امیر رضا دهنوی و حسن زاده کسب مقام دوم در رویداد استارت آپ بازیافت پسامند معدنی ...

انتشار مقاله در دانشگاه Tulaneآمریکا

چاپ مقاله در انتشارات انجمن شیمی آمریکا با مشارکت دانشگاه Tulane امریکا دکتر علی خوش سیما دانشیار گروه مهندسی نفت  افتخاری دیگر آفرید می توانید جهت خواندن مقاله ...