آخرین اخبار

کارگاه و دوره جامع نرم افزار اکلیپس

دوره جامع نرم افزار اکلیپس با تدریس  مهندس همایون قاسمی دانشجوی دکتری مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت سابقه دوره های متعدد آموزش انگلیسی دستیار آموزشی در دانشگاه صنعت نفت   انجمن‌علمی ...

افتخاری دیگر – 4 -1400

افتخاری دیگر – 4 -1400

انتشار مقاله دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی انتشار مقاله دانشجوی کارشناس دانشکده مهندسی حکیم سبوزاری در مجله معتبر بین المللی مقاله ...

SPE

SPE

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ شاخه دانشجویی انجمن بین‌المللی مهندسان نفت(SPE) شد. دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری ...

انتصاب

انتصاب

انتصاب سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری رئیس دانشگاه در حکمی دکتر احسان اسماعیل نژاد،عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت به عنوان سرپرست مدیریت ...

افتخاری دیگر – 3 – 1400

افتخاری دیگر – 3 – 1400

انتشار مقاله دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی مقاله حسین صابری، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری در مجله ...