آموزش مبتنی بر روش‍‌ها و منابع جدید اطلاعاتی و یافته‌های نوین پژوهشی و هماهنگ نمودن آموزش‌های آکادمیک و فرهنگ اسلامی با تاکید برتوسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز۲۰ ساله
• ایجاد قطب علمی در شرق کشور
• توسعه ارتباطات با مرکز علمی کشور
• گسترش و تعمیق بنیان‌های فرهنگی در نظام آموزش دانشکده
• ارتباط کارهای اجرائی با تحصیلات آکادمیک و هرچه واقعی‌تر و اجرائی تر شدن آن
• شناخت و گسترش معماری اسلامی در سطح کشور
• آماده نمودن دانشجویان برای ورود به بازار کار
• نظام‌مند شدن مراکز طراحی آموزشی و مراکز فرهنگی و بوجود آمدن آثار معتبر معماری و جلوگیری از هرج و مرج حاکم موجود و ایجاد معماری مذهبی دارای هویت
• کمک به رشد دانش و فناوری هنر در ابعاد سرزمین ایران
• دانشکده معماری و شهرسازی در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی و ایجاد نشاط علمی در دانشکده برای دستیابی به چشم انداز ترسیم شده موارد ذیل را مورد توجه قرار داده است.
ماموریت
• توسعه و تعمیق فرهنگ علم گرایی و ارتقاء فرزانگی و روحیه خود باوری علمی و بینش سیاسی اجتماعی
• گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای در جهت نیازهای جامعه
• ایجاد رشته های جدید با رویکرد تخصص‌های موجود در دانشکده
• ارتقاء جایگاه دانشکده در نظام علمی و پژوهشی کشور
• تکمیل اعضای هیئت علمی متخصص و تربیت متخصصین جوان و کارآمد (دانشجویان)
• پرورش صاحب نظران علمی و نظریه پردازان عالم و متخصص
• ایجاد ساختارهای زیر بنایی (بانک اطلاعاتی، امکانات مناسب برای تیم های پژوهشی و…
• بهینه سازی جهت ایجاد ارتباط قوی و پایدار با صنعت و سازمان‌های دولتی
• برنامه‌ریزی مسابقات معماری و شهرسازی و طراحی صنعتی
• پویایی فضای علمی با مشارکت‌های دانشجویی
• تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مورد نیاز
• تخصیص کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها برای فضاهای تحقیقاتی مورد نیاز
• برنامه‌ریزی دقیق در جهت نیل به تخصصی شدن دروس رشته‌های دانشکده
• ایجاد فضاهای مورد نیاز آموزشی و تجهیز آن به وسایل و تکنولوژی‌های روز در راستای هرچه پررنگ‌تر کردن حضور دانشجویان
• اصلاح تدریجی نظام آموزشی معماری با استفاده از نیروهای علمی دارای قابلیت طراحی نو
• ایجاد انگیزه برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقمند به پژوهش برای تحرک بخشیدن به طرح‌های پژوهشی و مشاوره ای
• هماهنگی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و صنعت در جهت تبادل تجربه و تشویق اساتید و دانشجویان در همکاری با پروژه‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بعنوان پایان نامه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی
• ایجاد زمینه علمی برای چاپ مقالات علمی – پژوهشی
• ایجاد زمینه علمی لازم برای جذب دانشجویان خارجی