برگزاری نشست علمی «مشارکت در مبحث میراث شهری و معماری» در سالن دکتر علوی مورخ سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همت انجمن علمی شهرسازی و مرمت با همکاری انجمن معماری، با حضور جناب آقای سید احمد محیط طباطبایی،رئیس ایکوم ایران،تهران شناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی برگزار شد.