مراسم تجلیل از خدمت سی ساله، همکار محترم،جناب آقای حسین وفایی، رئیس آموزش دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری در 7 خرداد سال 1402 در تالار علوی با حضور رئیس محترم دانشگاه جناب دکتر اسدی زنگنه، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان برگزار شد.