ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای


1- تزئین فضای داخلی اتمام مهلت ثبت نام


2-تعمیر کار لوازم برقی حرارتی گردندهاتمام مهلت ثبت نام 


3- هشتمین دوره ICDLاتمام مهلت ثبت نام 


4-قالی بافی تابلوییاتمام مهلت ثبت نام 


5- سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان اتمام مهلت ثبت نام 


6- پولک دوزی و منجق دوزیاتمام مهلت ثبت نام 


7-اتوکد اتمام مهلت ثبت نام 


8-دومین دوره گوینده -فن بیان اتمام مهلت ثبت نام 


9-نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیساتاتمام مهلت ثبت نام 


10- کمک نقشه برداراتمام مهلت ثبت نام 


11- دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار google sketchاتمام مهلت ثبت نام