ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای

1- تزئین فضای داخلی -تمدید 1401/12/20- ثبت نام قطعی

2-تعمیر کار لوازم برقی حرارتی گردنده–1401/12/20- ثبت نام قطعی

3- هشتمین دوره ICDL-1401/12/20- ثبت نام قطعی

4-قالی بافی تابلویی-تمدید ثبت نام  1401/12/20 

5- سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان -1401/12/20

6- پولک دوزی و منجق دوزی-تمدید ثبت نام  1401/12/20

7-اتوکد -1401/12/20- ثبت نام قطعی

8-دومین دوره گوینده -فن بیان – تمدید ثبت نام 1401/12/20- ثبت نام قطعی

9-نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات تمدید ثبت نام 1401/12/20

10- کمک نقشه بردارتمدید  ثبت نام 1401/12/20

11- دکوراسیون طراحی داخلی و خارجی به صورت سه بعدی با نرم افزار google sketch-تمدید 1401/12/20- ثبت نام قطعی