آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر به شرح فایل زیر می باشد.همچنین دانشجویان گرامی می توانند برای پاسخگویی به سوالات با شماره شماره 44013072 -051 (کارشناس محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه) تماس بگیرند.
ایین نامه تسهیلات آموزشی 94