طرح های درون سازمانی

طرحهای پژوهشی مرکز

عنوان طرح مجری طرح شروع طرح پایان طرح اعتبار طرح (ميليون ريال) وضعیت طرح شماره قرارداد شماره صورت جلسه
مطالعه زمینه ها و اولویت های ساماندهی کوی گلستان سبزوار دکتر محمداجزإ شکوهی ديماه 80 اسفند81 05/16 خاتمه یافته 12868/8
22/10/1380 بند دوم 122 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه
مکان یابی و مکان سنجی دریاچه مصنوعی کالشور سبزوار دکتر محمدعلی زنگنه اسدی ديماه80 دی ماه81 7/20 خاتمه یافته 12867/8
22/10/1380 بند دوم 122 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه
بررسی علل خشکسالیهای سی سال اخیر خراسان علیرضا انتظاری دی ماه 81 تیر 83 0/27 خاتمه یافته 11938/8
7/11/1381 بند يك ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
بررسی مقایسه موفقیت تحصیلی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی سبزوار دکتر حسن جلیلوند اسفند81 آذر82 6/4 انصراف داده شده 13471/8
13/12/1381 بند دوم دهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
تهیه فتوموزاییک و فتومپ نقشه های شهر سبزوار دکتر یعقوب زنگنه تير81 آبان81 9/7 خاتمه یافته 3900/8
12/4/1381 بند دوم پنجمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
بررسی انتخاب حرفه استادی و سنجش رضایت شغلی اعضای هیئت علمی … عبدالمجید ارفعی مقدم آذر81 مهر82 41/9 خاتمه یافته 9518/8
13/9/1381 بند دوم نهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
بررسی رابطه صنعت جهانگردی- توریسم از طریق کنترل بهینه … دکتر سیدابوالفضل علوی ارديبهشت81 آبان82 8 در دست اجرا 2130/8
21/2/1382 بند چهار دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
بررسی علل عدم رشد صنعت در شهرستان سبزوار علیرضا حمیدیان تير82 مهر83 05/15 در دست اجرا 5013/8
21/4/1382 بند يك چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
سبزوار و حوزه های نفوذ آن دکتر یعقوب زنگنه آبان82 دي83 5/16 خاتمه يافته 10453/8
21/8/1382 بند دوم پانزدهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
بررسی موانع فعالیتهای ورزشی زنان 50-20سال شهرستان سبزوار دکتر محمدرضا حامدی نیا آذر83 اسفند 83 26 در دست اجرا 12361/8
23/9/1383 بند چهار بيست و دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز
مطالعه ماسه های روان حوزه ابریز دشت سبزوار ابوالقاسم امیراحمدی آذر 83 ارديبهشت 84 8 خاتمه يافته 13100/8
6/10/1383 بند هفت بيست و دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز
ساماندهی فضايي سکونتگاههای شهرستان سبزوار دکتر علی اکبر عنابستانی اسفند83 شهريور84 27 در دست اجرا 16955/8
18/12/1383 بند دوم بيست و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
مطالعه تأثير به خودآرايی و مدگرايی بر برخی از جنبه های اجتماعی فرد در… دکتر نوريه زياضی
دکترضرغام قپانچی
جواد طيبی خرداد 82 خرداد84 4/12 خاتمه يافته 4306/8
2/4/1382 بند يك سيزدهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
مطالعه انجمن هاي علمي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار عبدالمجید ارفعی مقدم خرداد84 فروردين85 10 در دست اجرا 7291/8
16/6/1384 بند هفت بيست و هفتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
طراحی و ساخت سيستم الکترونيکی اندازه گيری درجه حرارت محيط دکتر جواد حدادنيا خرداد 83 آذر 83 85/15 خاتمه يافته 3430/8
13/3/1383 بند دوم نوزدهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز
مطالعات طرح راهبردي ساماندهي حاشيه ي شهر سبزوار دكتر علي اكبر عنابستاني مرداد 84 آبان 85 595 دردست اجرا 5379/8 20/4/1384 ازمحل اعتبارات بند د ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه كشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *