اعطای عنوان طرح برگزیده سال ۱۴۰۱ از میان طرح‌های دانشگاه حکیم سبزواری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طرح «آقای دکتر حسین قدرتی» با عنوان «تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی استان خراسان شمالی- تعداد ۲۳ روستای دهستان آذری شهرستان اسفراین».