در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ از ساعت ۷:۳۰ تا ۹ صبح، چهارمین جلسه کارگروه خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران برنامه راهبردی شهر با حضور معاونین، صاحب‌نظران این حوزه در سالن کنفرانس شهرداری سبزوار برگزار گردید. در این جلسه فرایند انجام طرح در حوزه مربوطه توسط مجریان طرح برای حضار تشریح گردید و چالش‌های پیش روی شهر در حوزه مربوطه توسط حضار به بحث گذاشته شد و مقرر گردید تا ساز و کار برگزاری جلسات در این حوزه توسط ستاد برنامه تنظیم گردد.