در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح، اولین جلسه کارگروه معماری، شهرسازی برنامه راهبردی شهرداری با حضور معاونین، شهرداران مناطق و صاحب‌نظران این حوزه در سالن کنفرانس شهرداری سبزوار برگزار گردید. و در این جلسه فرایند انجام طرح در حوزه معماری، شهرسازی توسط مجریان طرح برای حضار تشریح گردید و چالش‌های پیش روی شهرداری در حوزه شهرسازی و معماری توسط حضار به بحث گذاشته شد و مقرر گردید تا ساز و کار برگزاری جلسات در این حوزه توسط ستاد برنامه تنظیم گردد.