در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح، اعضاء تیم مطالعاتی طرح راهبردی در نشست علمی «بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ناحیه ویژه توحیدشهر سبزوار» در محل تالار بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری شرکت نمودند و در این جلسه ظرفیت‌های توسعه گردشگری توحیدشهر به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و راهکارها و چالش‌های پیش رو ارائه گردید.