در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸از ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۴ ظهر، جلسه با مهندس برزویی، ریاست محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان سبزوار برگزار گردید و در این جلسه مسائل وضع موجود حوزه مربوطه بحث و گفت‌وگو شد. همچنین به مسائل پیش روی حوزه مسکن، راه و شهرسازی و معماری شهر در آینده اشاره گردید.