در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ صبح، جلسه با دکتر مهراندیش، ریاست محترم سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان سبزوار برگزار گردید و در این جلسه نقاط قوت و ضعف حوزه مربوطه بحث و گفت‌وگو شد و همچنین به مسائل پیش روی حوزه کارآفرینی، اشتغال و مهارت‌آموزی در آینده اشاره گردید.