در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ از ساعت ۸ تا ۹:۴۰ صبح، جلسه با جناب مهندس توسلی مدیر محترم شرکت آب منطقه‌ای شهرستان سبزوار و معاون امور آب جناب مهندس سوری برگزار گردید و در این جلسه مسائل وضع موجود حوزه آب بحث و گفت‌وگو شد. و همچنین نقطه نظراتی در ارتباط با شهر سبزوار و منطقه پیرامون در حوزه مربوطه ارائه گردید.