در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳، جلسه با مهندس احمدی، مدیر منطقه پخش و فرآورده های نفتی سبزوار برگزار گردید. در این جلسه در مورد نقاط قوت و ضعف حوزه مربوطه بحث و گفت‌وگو شد و همچنین به مسائل پیش روی حوزه مربوطه در آینده اشاره گردید.