در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح، دومین جلسه کارگروه عمران، حمل و نقل و ترافیک برنامه راهبردی شهر با حضور معاونین، صاحب‌نظران این حوزه در سالن کنفرانس شهرداری سبزوار برگزار گردید. و در این جلسه فرایند انجام طرح در حوزه عمران، حمل و نقل و ترافیک توسط مجریان طرح برای حضار تشریح گردید و چالش‌های پیش روی شهرداری در حوزه مربوطه توسط حضار به بحث گذاشته شد و مقرر گردید تا ساز و کار برگزاری جلسات در این حوزه توسط ستاد برنامه تنظیم گردد.