در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ از ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۳ ظهر، جلسه با مهندس ریاضی، ریاست اداره آب و فاضلاب سبزوار و کارشناسان مربوطه (مهندس ثابتی و مهندس شایقی) برگزار گردید و در این جلسه نقاط قوت و ضعف حوزه مربوطه بحث و گفت‌وگو شد و همچنین به مسائل پیش روی حوزه آب و فاضلاب در آینده اشاره گردید.