دومین جلسه ستاد برنامه راهبردی شهرداری صبح روز دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ از ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۲۰، با حضور معاونین، مدیران و صاحب‌نظران شهرداری در سالن کنفرانس شهرداری شهر سبزوار برگزار گردید. در این جلسه فرایند انجام طرح از تاریخ تصویب تا تاریخ مذکور توسط مجریان طرح برای حضار تشریح گردید و خواسته‌های مجریان برای انجام طرح مطرح گردید و مقرر شد تا کارگروه‌های تخصصی مشخص و جلسات مربوطه در اسرع وقت توسط ستاد برنامه برگزار گردد.