درباره دانشکده

دانشکده علوم ورزشی با گروه آموزشی تربیت بدنی در سال ۱۳۷۶ فعالیت آموزشی خود را با دو عضو هیئت علمی شروع نمود در بهمن ماه ۱۳۷۶ اولین گروه از دانشجویان رشته دبیری تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به تعداد ۳۰ نفر، دوره تحصیل خود را در این گروه آموزشی آغاز نمودند. در ادامه با جذب اعضای هیئت علمی در گرایش های مختلف و کارشناسان آموزشی، به سرعت تجهیزات و امکانات آموزشی لازم برای این رشته از قبیل سالن‌های ورزشی چند منظوره، کشتی و تنیس روی میز، استخر، زمین چمن و سالن بدنسازی فراهم شد.

با افزایش تعداد اعضای هیئت علمی و امکانات لازم، در سال ۱۳۸۴ مقطع کارشناسی ارشد در گرایش عمومی راه‌اندازی شد. همچنین در سال ۱۳۸۶ گرایش فیزیولوژی ورزش در مقطع کارشناسی ارشد، در سال ۱۳۹۰ گرایش فیزیولوژی ورزش در مقطع دکتری و در سال ۱۳۹۲ گرایش رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی شد.

در مهر ماه ۱۳۸۷ با مصوبه شورای دانشگاه دانشکده علوم ورزشی ایجاد گردید. اکنون این دانشکده با 13 عضو هیات علمی افزون بر تربیت نیروهای متخصص (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) هر ترم بیش از 40 کلاس تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ برای 1000 نفر از دانشجویان سایر رشته‌ها ارائه می‌نماید.