پژوهش مشترک پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت توزیع استان خراسان رضوی مقام دوم بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این پژوهش توسط دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی و دکتر مهدی صمدی اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری، حسین لطفی( پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه حکیم سبزواری)، محمد حسن نیکخواه (دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری)، کامبیز کاوه(شرکت توزیع نیروی برق) و مهدی ظریف (شرکت توزیع نیروی برق) در قالب مقاله به بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق ارسال شده بود که موفق به کسب مقام دوم در این کنفرانس شد.

لازم به ذکر است بالغ بر  ۷۶۰ مقاله به این کنفرانس ارسال شده بود که ۲۵۰ مقاله پذیرفته  و ۶۰ مقاله جهت ارائه حضوری منتخب شده بود.

عنوان پژوهش:  

Optimal Placement of Protection Switches in a Real Distribution Network Based On Reliability Importance Using an Improved Gravitational Search Method