درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوریهای نوین سبزوار (۱۳ خرداد ۱۳۹۳)

تعداد بازدیدها:2035
نوشته شده در: