معرفی همکاران

 

نسرین علی آبادی

سمت:

  • کارشناس همکاری های علمی بین المللی

تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی

تلفن: ۴۴۰۱۲۶۶۵-۰۵۱

ایمیل: n.aliabadi@hsu.ac.ir

زلیخا اسداله پور

سمت:

  • کارشناس امور دانشجویان غیر ایرانی

تحصیلات: کارشناسی زبان انگلیسی

تلفن: ۴۴۰۱۲۶۶۴-۰۵۱

ایمیل: z.asdolahpur@hsu.ac.ir