معرفی همکاران

 

نسرین علی آبادی

سمت:

  • کارشناس همکاری های علمی بین المللی

تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی

تلفن: 44012665-051

ایمیل: n.aliabadi@hsu.ac.ir

زلیخا اسداله پور

سمت:

  • کارشناس امور دانشجویان غیر ایرانی

تحصیلات: کارشناسی زبان انگلیسی

تلفن: 44012664-051

ایمیل: z.asdolahpur@hsu.ac.ir