اهداف

اهداف

توسعه روابط بین الملل از ضروریات توسعه دانشگاه ها در دهه های آینده در عرصه آموزش عالی کشور به شمار می آید. مجموعه تحولات داخلی و فرامرزی در حال حاضر و چشم انداز تحولات جهانی، ارتقای جایگاه روابط بین الملل و به عبارت کلان تر “بین المللی سازی” دانشگاه را اجتناب ناپذیر نموده است. این فرایند که به نوبه خود برگشت ناپذیر خواهد بود الزاماتی دارد که در سطوح سازمانی و ملی از منظر اجرایی و تصمیم گیری بیش از هرچیز نیازمند برخورداری از رویکردهای همه جانبه نگر بین المللی و به تبع آن برنامه ریزی، ظرفیت سازی و پایداری در عملکرد می باشد.

توانمندی های علمی پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در فضای علمی و تحقیقاتی موجود در بسیاری از عرصه های علمی کشور متبلور شده است. مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه به ایجاد و گسترش همکاری های علمی در سطح بین المللی اهتمام می ورزد. چشم انداز فعالیت های این مدیریت فراهم نمودن و بهره گیری از فرصت های همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر و نهادهای تخصصی بین المللی و   سازماندهی و ایجاد هماهنگی های لازم برای ارتقاء حضور دانشگاه در صحنه های بین المللی، از حضور به صورت ناظر یا حتی هماهنگ با دیگران، به حضور همکارانه در سطح بین المللی در حوزه تولید و صدور علم و فناوری می باشد.

 

 • برقراری و ارتباط با سایردانشگاهها و مراکزآموزش عالی داخلی و خارجی به منظورجمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.
 • ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبان های فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه.
 • تنظیم برنامه های سمینارها، کنگره ها، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری دانشکده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
 • تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن ها و هیأت علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی دانشمندان خارجی با همکاری دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • تهیه تفاهم نامه های همکاری های علمی با دانشگاه های خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.
 • برگزاری دوره های مشترک
 • همکاری و انجام پروژه های مشترک آموزشی ـ پژوهشی
 • برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت
 • تبادل استاد و دانشجو
 • رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه.
 • انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری های شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
 • فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروه های آموزشی.