ـ چاپ مقالۀ عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی در مجلۀ JCR و معتبر بین المللی
ـ منابع امتحان جامع آموزش زبان انگلیسی
ـ برگزاری نخستین جلسات دفاع از طرح پژوهشی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی /در آبان 1394
ـ انتشار کتاب جدید عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات انگلیسی: History of English Literature (1): A Textbook for Students
ـ گزارشی کوتاه از حضور سه عضو گروه زبان و ادبیات انگلیسی در كنفرانس ملّي زبان: بررسي مسایل جاري يادگيري و آموزش زبان انگليسي
ـ گزارش نشست نقد و بررسی آثار جان میلتون:18 آذر1393
ـ گزارش برگزاری بزرگداشت جفری چاسر: 4/ 8/ 1393
ـ طرح درس دکتر مسلم ذوالفقارخانی در نیمسال پیش رو(مهر1393)
ـ سخنرانی وحضور گسترده ی علمی شش عضو هیات علمی گروه های آموزشی زبان وادبیات فارسی وزبان انگلیسی در نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران
ـ یادی از مفاخر و بزرگان زبان وادب انگلیسی و جهان در ماه ژوئن میلادی
ـ برگزاری کارگاه spss توسط یکی از اعضای هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی:بهار ۱۳۹۳
ـ قابل توجه دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی: تقویم برنامه های فرهنگی ـ ادبی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
ـ  یادی از مفاخر و بزرگان زبان و ادب انگلیسی و جهان در ماه می میلادی
ـ گزارش چهاردهمین نشست گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر ذوالفقارخانی:۲۲اردیبهشت۱۳۹۳
ـ اطلاعیه ی نشست گفتارهای پژوهشی به سخنرانی دکتر مسلم ذوالفقارخانی:22 اردیبهشت1392 ساعت 12:30 تا 13:30
ـ گزارش پنجمین میزگرد پژوهشی با موضوع «آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی»: اردیبهشت 1393
ـ  گزارش یازدهمین نشست گفتارهای پژوهشی با عنوان «روش ‌شناسی تحقیق با رویکرد مکتب کنش متقابل نمادین» با سخنرانی خانم زهرا حشمتی فر
ـ اطلاعیه ی پنجمین میزگرد پژوهشی با موضوع آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی: سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
ـ گزارشی از نشست پژوهشی نقد و بررسی شخصیت علمی ریچارد نلسون فرای همراه با یادی از محمد ابراهیم باستانی پاریزی
ـ اطلاعیه ی بررسی و نقد شخصیت علمی پرفسور ریچارد فرای:دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
ـ اطلاعیه ی برگزاری کلاس spss توسط دکتر امیریان عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی
ـ گزارش چاپ مقاله ی ISI دکتر امیریان در مجله ی language testing
سیلابس های درسی دکتر مسلم ذوالفقارخانی
نکته های مهم ودرخورتوجّه برای اعضای هیات علمی ودانشجویان در دوره ی دکتری
26/ آذرماه /1392   گزارشی از نکوداشت دوریس لسینگ
18/ آذرماه / 1392  گزارشی از پنجمین نشست علمی گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر محمد داودی
12/آذرماه / 1392  گزارشی از گردهمایی نکوداشت شکسپیر
18/ آذر ماه /1392  اطلاعیه پنجمین نشست علمی گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر محمد داودی
12/ آذرماه/1392  اطلاعیه نکوداشت شکسپیر
10/آذر/1392       اطلاعیه ی آزمون بسندگی زبان در دانشگاه حکیم سبزواری
آبان ماه 1392        گزارش سخنرانی خانم زهرا حشمتی فر در یازدهمین همایش بین المللی تلسی
13/آبان ماه/1392 گزارش دومین نشست «گفتارهای پژوهشی» با سخنرانی دکتر سعید غنی آبادی
 شهریورماه 1392گزارش سخنرانی دکتر سعید غنی آبادی در همایش بین المللی زبان شناسی ایرانی در آلمان