مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی

مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی

نام: غلامعلی نام خانوادگی: فرزی

رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر – نانوکامپوزیت

رتبه دانشگاهی: عضو هیأت علمی دانشکده فنی مهندسی – استاد تمام

وضعیت استخدامی: رسمی – قطعی

cv