ه همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری ویدئو کنفرانس با عنوان Biomass in the United States با سخنرانی دکتر پیتر رایت، عضو هیات علمی دانشگاه کرنل، ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تالار همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه برگزار شد.