ارسال شده در تاریخ:۱ آذر ۱۴۰۱

 

به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی کارگاه”معرفی ظرفیت های پژوهشی و جذب گرنت کشور روسیه”با ارائه دکتر مهدی دیمی دشت بیاض  در تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.

 

فایل ارائه دکتر دیمی

Dr. Mahdi Deymi