به همت دفتر مدیریت بین الملل اردوی فرهنگی تفریحی  دانشجویان بین الملل در روز جمعه مورخ 1401/08/20 به مقصد مجموعه تفریحی آقای نیک اختر ( روستای طبس ) برگزار گردید.

این اردو همراه با مسابقات: دو سرعت، پرتاب سنگ، دارت همراه بود که به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.