روابط عمومی دانشگاه

معرفی مدیریت روابط عمومي دانشگاه:

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در شهریور ماه ۱۳۹۳ پس از تفکیک از دفتر ریاست دانشگاه دگردیسی خود را با ساختاری تازه آغاز کرد.دراین حوزه پس از بررسی ها و شناخت نیازمندی های روز و لزوم هماهنگ سازی علم روابط عمومی با علوم روز جهانی در راستای دو رسالت عمدۀ روابط عمومی که اطلاع رسانی و افکارسنجی است؛ کارشناسی های خبر و رسانه، افکارسنجی و روابط عمومی الکترونیک با گرایش های فضای مجازی، طراحی و گرافیک، تبلیغات محیطی و تهیۀ خبرنامه شکل گرفت که هم اکنون با وجود کارشناسانی تخصصی و ورزیده در هر زمینه، مسئولیت های خود را در حد توان و به میزانی قابل قبول به انجام می رسانند.

  • حیطۀ اقدامات روابط عمومی دانشگاه:

چاپ و نشر خبرنامة دانشگاه حاوي اخبار علمي، فرهنگي و …

جمع آوري اطلاعات و آمار مندرج در مطبوعات و رسانه هاي گروهي در ارتباط با دانشگاه و تجزيه و تحليل آنها و نگهداري نتايج

انجام تبليغات لازم جهت مراسم مختلف

چاپ پوستر و تراكت به مناسبت هاي مختلف

همكاري در امر برگزاري همايش ها ، مراسم و نشست هاي علمي و فرهنگي، ملی و مذهبی ویژۀ کارکنان دانشگاه

برگزاری جلسات گفت وشنود با مسئولین

تهيه تقويم سالانه

برگزاري مراسم به مناسبت ايام ا… و روزهاي مذهبي

اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مشتري

آگاه ساختن مردم از پيشرفت و نتايج برنامه ها و فعاليت هاي دانشگاه

انجام امور مربوط به ديدارها و بازديد هاي دانش آموزان، دانشجويان و ساير اقشار از واحد هاي مختلف دانشگاه

انعكاس نظرات، پيشنهادات و انتقادات به رياست دانشگاه

برقراري ارتباط بين اركان سازمان مركزي، پرسنل و ساير ادارات و ارگان ها و نهادها

تحقيق در افكار عمومي و نظرات مردم و استفاده از آنها در خط مشي سازمان

ارتباط مستمر با مطبوعات، رسانه هاي گروهي ، راديو و تلويزيون جهت انعكاس اخبار و رويدادهاي دانشگاه

تهية آمار و اطلاعات از كليه حوزه هاي دانشگاه به طور مستمر و انعكاس آنها به مراجع ذيربط

  • معرفی حوزه روابط عمومی
 نام و نام خانوادگی: دکترامین کوشکی

سمت: مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

شماره داخلی: ۲۶۰۹

ایمیل: a.kooshki@hsu.ac.ir

————————————————————-

نام و نام خانوادگی: محمد علی ریاحی فر

سمت: کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی صنایع

شماره داخلی: ۲۶۰۵

ایمیل: ma.riahifar@hsu.ac.ir

——————————————————–

نام و نام خانوادگی: مجید شریفی راد

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

شماره داخلی: ۲۶۶۱

ایمیل: m.sharifirad@hsu.ac.ir

—————————————————

نام و نام خانوادگی: الهه رامشینی

سمتکارشناس امور رسانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

شماره داخل: ۲۶۶۲

ایمیل: e.ramshini@hsu.ac.ir

نام و نام خانوادگی: هاجر رکن آبادی

سمتکارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی منابع طبیعی

شماره داخل: ۲۶۶۰

ایمیل: h.roknabadi@hsu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *****

پست الکترونیک :  pub_relation@hsu.ac.ir

*****

نشانی : سبزوار توحید شهر دانشگاه حکيم سبزواري صندوق پستی ۳۹۷  كد پستی ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷