دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

امکان ارسال و دریافت پست الکترونیک از طریق این سامانه امکان پذیر نمی باشد و در حال حاضر صرفا برای دسترسی به ایمیل های سابق فعال می باشد .

سامانه ایمیل قدیم

خواهشمند است جهت استفاده از سامانه ایمیل جدید از طریق پورتال آموزش مجددا درخواست نمایید و در صورتیکه ایمیل جدید شما فعال گردید از طریق لینک زیر می توانید به سامانه ایمیل متصل شوید.

سامانه ایمیل جدید