تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

فرمهای کارشناسی ارشد

فرايند-تصويب-پروپوزال

فرم-ارزيابي-پروپوزال_هاي-کارشناسي-ارشد-و-دکتري

فرم 101 :  کلیات طرح پژوهشی پایان نامه (پروپوزال)

سوگندنامه پایان نامه

فرم 102 :  کفایت و تاییدیه ی پایان نامه

فرم 103 :  نمره مقالات

فرم 104 :  اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فرم 105 :  ارزشیابی و صورت جلسه ی دفاع

فرم 106 :  گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

اصالت پایان نامه

فرم ثبت مشخصات استادان خارج از دانشگاه

مجوز بهره برداری از پایان نامه

 

کاربرگ های آموزشی:

درخواست کمیسیون موارد خاص : دانشجویان می بایست در پرتال دانشجویی فرم درخواست کمیسیون موارد خاص را تکمیل و مراحل پیگیری شود .

درخواست مرخصی و حذف ترم : دانشجویان می بایست در پرتال دانشجویی فرم درخواست مرخصی یا حذف ترم را تکمیل و مراحل پیگیری شود .

درخواست تمدید سنوات : برای تمدید نیمسال ششم تحصیلی می بایست در پرتال دانشجویی فرم درخواست تمدید سنوات ، برای نیمسال هفتم تحصیلی و بعد از آن می بایست فرم کمیسیون موارد خاص تکمیل و مراحل پیگیری شود .

درخواست مهمانی : هرگونه درخواست مهمانی صرفا در کمیسیون موارد خاص قابل بررسی و پیگیری می باشد .

فرم صلاحیت عمومی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

دستورالعمل نگارش پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 

.

فرم مخصوص معدل جهت شرکت در آزمون ورودی دکتری :

فرم معدل دوره دکتری

 

فرمهای دکتری

فرم-ارزيابي-پروپوزال_هاي-کارشناسي-ارشد-و-دکتري

فرايند-تصويب-پروپوزال