قرآن، زن ،خانواده

وظیفه ما امروز در مساله حجاب چیست ؟
حجاب ، مطالبه اسرای کربلا بود.

پس چرا از امت های پیش از شما خردمندانی نبودند که از فساد در زمین باز دارند؟) (هود/۱۱۶)

مطالبه گری صحیح کنید و از مسوولان بخواهید کار جدی بکنند!
عادی سازی#کشف حجاب
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد .

https://cloud.hsu.ac.ir/s/KHAcfQEDT3t3jcr(مشاهده فیلم)