قبل
بعدی

دسترسی ها

قرآن، زن و انقلاب

ارتباط آیه ۱۹ سوره نور با تعطیلی شبکه من و تو در ۴۵ سالگرد انقلاب چیست؟ “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا

ادامه مطلب

قرآن، زن، انتخابات

مشارکت سیاسی زنان را در کدام یک از آيات قرآن می توان یافت؟ بیان صریح قرآن به حضور زنان در انتخابات يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا

ادامه مطلب