پژوهشی
اعضای هیئت علمی از ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت برخوردار می‌شوند+فایل عناوین مطالعاتی

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور از ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در حوزه صنعت برخوردار می‌شوند.  طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیئت...

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور

دکتر حامد اکبرزاده، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۹۸ قرار...

چاپ مقاله از پروژه مشترک اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال بین المللی

جدید ترین پژوهش دکتر اسماعیل لکزیان و دکتر سیدعلی هاشمیان اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری به چاپ...

به همت گروه مهندسی مکانیک:شماره نخست مجله ی انگلیسی زبانAdvances in Solid and Fluid Mechanics (ASFM) منتشر شد

نخستین شماره مجله ی انگلیسی زبان تحت عنوان Advances in Solid and Fluid Mechanics (ASFM)  به همت گروه مهندسی مکانیک...

چاپ مقاله اعضای هیات علمی و دانش آموخته گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی در نشریه معتبر Climatic Change

 مقاله اعضای هیئت علمی و دانش آموخته گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی در نشریه Climatic Change...