همایش های پیش رو

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/نهمين-کنفرانس-زئوليت-انجمن-شيمي-ايران-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/اطلاع‌رساني-برگزاري-وبينار-شناخت-چالش‌ها-اولين-گام-در-رشد-کسب-و-کار.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/اطلاع-رساني-رويداد-جاب-تاب-در-حوزه-برق-و-الکترونيک.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/اطلاع-رساني-شرکت-ملي-صنايع-مس-ايران-نمايشگاه-مجازي-دائمي-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/سمينار-بين-المللي-شيمي-و-محيط-زيست-انجمن-شيمي-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/کنگره-بين-المللي-علوم-زراعت-و-اصلاح-نباتات-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/چهارمين-همايش-علوم-انساني-قرآن-بنيان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/چهارمين-همايش-ملي-صنعت-و-تجاري-سازي-کشاورزي-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/دومين-کنگره-ملي-و-اولين-کنگره-بين-المللي-تغيير-اقليم-و-سلامت.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/تقويم-کارگاه-آموزشي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/صول-تجاري‌سازي-ايده‌ها-و-راه‌اندازي-کسب-و-کارهاي-دانش‌بنيان.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/کنفرانس-ملي-هيدروليک-ايران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/همايش-ملي-ايران-شناسي-وگردشگري.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/برگزاري-وبينار-آشنايي-با-زيست-بوم-‌نوآوري-و-نهادهاي-حمايتي-از-توسعه-کسب-و-کارهاي-نوآور-و-دانش‏‌بنيان.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/چهارمين-همايش-ملي-صنعت-و-تجاري-سازي-کشاورزي-در-دانشگاه-علوم-کشاورزي-و-منابع-طبيعي-خوزستان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/يازدهمين-کنفرانس-مهندسي-و-فيزيک-پلاسماي-ايران-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/اولين-کنگره-ملي-پژوهش-پاک-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نخستين-همايش-بين-المللي-و-دومين-همايش-مل-تربيت-در-زيست-بوم-جديد-با-تاکيد-بر-هويت-و-اميد-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/سومین-همایش-بین-المللی-تحقیق-و-تصحیح-نسخه-های-خطی-ایران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/کارگاه-Exploring-Emerging-Trendf-in-Journals-Review-Processes.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/يادگيري-ماشين-کاربردي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/ستارتاپ-ويکند-تخصصي-زرناب.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/فراخوان-همايش-توسعه-اقتصاد-نفت،-گاز-و-پتروشيمي-استان-ايلام.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/اطلاع-رساني-در-خصوص-نخستين-سمپوزيوم-منطقه-اي-فناوري-هاي-نوين-در-مطالعات-پزشکي-و-دامپزشکي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/همايش-بين‌المللي-قرآن‌-و-علوم-شناختي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/همايش-ملي-و-جشنواره-انتخاب-قوچ-برتر-نژاد-گوسفند-افشاري-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نوزدهمين-کنفرانس-سيستم-هاي-هوشمند-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/اولين-کنگره-بين-المللي-گياهان-دارويي-و-طب-سنتي-دامپزشکي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/اولين-همايش-ملي-مدار-معلمي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/اولين-همايش-بين-المللي-جايگاه-علم-در-تمدن-نوين-اسلامي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/مدرسه-بهاري-مقاله-نويسي-در-نشريات-داخلي-و-خارجي-مدرسه-بهاري-مقاله-نويسي-در-نشريات-داخلي-و-خارجي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/تمديد-همايش-ملي-جنگ-ترکيبي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/نهمين-سمينار-بين‌المللي-و-هشتمين-سمينار-اتحاديه-دانشگاه‌هاي-تفتاش.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/برگزاري-وبينار-هوش-مصنوعي-در-کسب-و-کار.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/دوم-کنگره-بين-المللي-گل-و-گياهان-زينتي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/هفتمين-همايش-ملي-سالانه-خيام.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/فراخوان-برگزاري-اولين-مدرسه-جامع-تکنيک‌ها-و-تاکتيک‌هاي-بين‌المللي-سازي-و-ارتقاي-رتبه-دانشگاه.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/کنگره-ملي-مهندسي-عمران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/همايش-ملي-ابن-فارس.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/اطلاع-رساني-کنگره-بين-المللي-پيشگيري-از-سرطان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/يازدهمين-کنفرانس-ملي-مهندسي-و-فيزيک-پلاسماي-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/اولين-همايش-بين-المللي-و-ششمين-همايش-ملي-تنوع-زيستي-و-تاثير-آن-بر-کشاورزي-و-محيط-زيست.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/اولين-همايش-نقش-آموزش-عالي-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/نهمين-کنفرانس-زئوليت-انجمن-شيمي-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/فراخوان-کنفرانس-بين-المللي-موزه-ها.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/فراخوان-مقاله-بيست-و-چهارمين-همايش-ملي-مهندسي-سطح-و-سومين-کنفرانس-ملي-آناليز-تخريب-و-تخمين-عمر.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/فراخوان-چهارم-برنامه-پژوهشي-شمس-تبريزي-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/نخستين-همايش-موزه-و-باستان-شناسي-دانشگاه-هنر-شيراز.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/کرسي-ترويجي-با-موضوع-quotنقد-و-بازسازي-آموزه-اثر-دوگانه-در-اخلاق-کاربردي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/استعلام-ترجمه-کتاب-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/تمديد-ارسال-مقالات-دومين-کنفرانس-تحول-ديجيتال-و-سيستم-هاي-هوشمند.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/کارگاه-دکتر-دوستان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/هفدهمين-کنفرانس-بين-المللي-تحقيق-در-عمليات-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/اولين-همايش-ملي-علوم-و-فناوري-هاي-نوظهور-و-شالوده-شکن-در-حوزه-دفاعي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/فراخوان-تمديد-مهلت-ارسال-خلاصه-مقالات-به-همايش-بين-المللي-نوآوري-در-آبزي-پروري.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/گردهمايي-ماده-چگال-1403.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/گردهمايي-نجوم-1403.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/اطلاع-رساني-مدرسه-شيمي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-سومين-کنفرانس-بين-المللي-هولوگرافي-و-کاربردهاي-آن.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-کنگره-بين-المللي-گل-و-گياهان-زينتي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/رويداد-علمي-مشترک-در-حوزه-کشاورزي-با-دانشگاه-بصره-عراق-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/مدرسه-زمستاني-توانمندسازي-دانشجويان-و-دانش-آموختگان-زبان-شناسي-1.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-اولين-کنگره-بين-المللي-حضرت-علي-بن-محمد-باقر-ع-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-اولين-رويداد-ملي-ايده-پردازي-طبيعت-بنيان-در-علم.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/همايش-ملي-کاربرد-مورد-کاوي-در-آموزش-مديران-دولتي-مرکزآموزش-مديريت-دولتي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-برگزاري-مدرسه-زمستانه-علوم-و-فناوري-کوانتومي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/همايش-ملي-کاربرد-مورد-کاوي-در-آموزش-مديرات-دولتي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/اطلاع-رساني-همايش-گياهان-دارويي-جيرفت.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/کنفرانس-ملي-داده-کاوي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/اطلاع-رساني-رويداد-معکوس-خوردگي-فلزات-و-حفاظت-فني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/اطلاع‌رساني-دومين-همايش-ملي-پارک‌هاي-ملي-و-مناطق-تحت-حفاظت-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/نشست-ارتباطات-ميان‌فرهنگي-ايران-در-جهان-بي‌مرز-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/مدرسه-زمستاني-توانمندسازي-دانشجويان-و-دانش-آموختگان-زبان-شناسي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/طلاع-رساني-برگزاري-اختتاميه-همايش-معنويت-هاي-نوظهور-و-معنويت-اسلامي-به-مراکز-علمي-ا.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/مدرسه-زمستاني-تعامل-انسان-و-اطلاعات.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/دعوتنامه-همايش-1402-دانشکده-علوم-زيستي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/نشستهاي-تخصصي-شيعه-در-ايران،-تشيع؛-در-گستره-فرهنگ،-هنر-و-تمدن-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/کارگاه‌هاي-آموزشي-بيستمين-سمپوزيوم-بين‌المللي-هوش-مصنوعي-و-پردازش-سيگنال.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/کنگره-بین-المللی-شیمی-انجمن-شیمی-ایران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/همايش-راهکارهاي-همکاري-با-آزمايشگاه-بين-المللي-سزامي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/نشست-بين-المللي-ارزيابي-پژوهش.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/دومين-اجلاسيه-شهداي-شهرستان-دامغان.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/کارگاههاي-مجازي-معاونين-تحقيقات-دانشگاههاي-علوم-پزشکي-و-فني-مهندسي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/راينوکاپ-ايران-2023-رويداد-حمل-و-نقل-هوايي-شهري-آينده-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/چهارمين-کنفرانس-داده-کاوي-در-علوم-زمين.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/چهارمين-کنفرانس-بين‌المللي-گردشگري-و-معنويت-با-رويکرد-سلامت-معنوي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/اولين-همايش-بين-المللي-و-ششمين-همايش-ملي-تنوع-زيستي-و-تاثير-آن-بر-کشاورزي-و-محيط-زيست.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/کارگاه-آموزشي-نگارش-و-ويرايش-متون-علمي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/بيست-و-دومين-کنفرانس-بين‌المللي-انجمن-هوافضاي-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/برگزاري-نشست-از-غرب-شناسي-تا-ايران‌شناسي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/پنجمين-کنفرانس-بين-المللي-محاسبات-نرم.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/همايش-ملي-جنگ-ترکيبي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/کنفرانس-تحول-ديجيتال-و-سيستم-هاي-هوشمند-مجتمع-آموزش-عالي-لارستان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/چهارمين-کنفرانس-پژوهشهاي-کاربردي-در-مهندسي-برق.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/همايش-تأمين-مالي-آموزش-عالي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/راينوکاپ2024-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/اطلاع-رساني-دومين-جشنواره-ملي-فناوريهاي-توانبخشي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/همايش-ملي-تببين-ابعاد-و-دستاوردهاي-ناوگروه-86-نيروي-دريايي-راهبردي-ارتش-جمهوري-اسلامي-ايران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-شرکت-در-دوره-توانمند-سازي-در-مسير-کارآفريني-فراخوان-شرکت-در-دوره-توانمند-سازي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/تمديد-فراخوان-هفدهمين-کنفرانس-ملي-و-يازدهمين-کنفرانس-بين‌المللي-يادگيري-و-ياددهي-الکترونيکي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/دومين-جشنواره-توانبخشي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/درخواست-شرکت-در-مدرسه-تخصصي-تراريخته.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-نشست-علمي-با-موضوع-مراقبت-معنوي-با-تاکيد-بر-کرامت-درماني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/تقویم-آموزشی-سازمان-پژوهش-های-علمی-و-صنعتی-ایران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/سومين-همايش-ملي-پژوهش-هاي-نوين-در-روانشناسي-و-علوم-رفتاري-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-همايش-کنترل-بيولوژيک.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/اولين-کنفرانس-ملي-يعقوب-ليث.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/نخستين-همايش-بين-المللي-تعليم-و-تربيت-کودکان-با-نيازهاي-ويژه-باتاکيد-بر-بيرنامه-درسي-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/رويداد-ملي-ايده-پردازي-طبيعت-بنيان-در-علم.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/رويداد-ملي-تراريخت‌ها.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/ولين-کنفرانس-بين-المللي-دو-سالانه-هوش-مصنوعي-و-علوم-داده-دانشگاه-خليج-فارس.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/کنگره-شهيدحاج-علي-محمدي-پور-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/دوازدهمين-کنفرانس-ملي-مهندسي-معدن-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/چهارمين-کنفرانس-ملي-اکوتوريسم،-بيوتوريسم-و-حفاظت-از-تنوع-زيستي-و.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/همايش-دانشجويي-مديريت-خطر-دانشگاههاي-وزارت-علوم.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-شرکت-در-کنفرانس-ICELET.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/مايش-واکاوي-انديشه-هاي-آيت-الله-العظمي-سيد-عبدالحسين-نجفي-لاري.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/نخستين-همايش-ايران-شناسي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/نشست-بين-المللي-رويکردهاي-جديد-در-ارزيابي-پژوهش.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/سومين-کنفرانس-ملي-بکارگيري-روشهاي-تجربي-و-عددي-در-صنايع-شيميايي-و-معدني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/کارگاه-نظام-ايده-و-نيازها-و-کارگاه-آشنايي-با-نخبگان-و-آينده-سازان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/چهاردهمین-کنگره-ملی-مهندسی-عمران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/چهارمين-کنفرانس-ملي-داده-کاوي-در-علوم-زمين.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/همايش-ملي-حکمراني-انقلابي-در-حکومت-اسلامي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/کنفرانس-ملي-دفاع-زيستي-دانشگاه-لرستان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/برگزاري-دوره-آموزشي-تخصصي-مالکيت-فکري-با-همکاري-مرکز-مالکيت-معنوي-اداره-ثبت-اختراع.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/همايش-فرهنگ،-رسانه-و-تحولات-نسلي-در-ایران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/اطلاع-رساني-تقويم-کارگاه-هاي-آموزشي-هفته-پژوهش-آذرماه-1402.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/همايش-بين-المللي-فيزيولوژي-ورزشي.pdf

همايش-ساليانه-انجمن-علمي-بين-المللي-بتن.

نشست-تخصصي-بن‌مايه-هاي-داستاني-مانوي.

نخستين-همايش-بين-المللي-تعالي-تعاملات-خانواده-و-مدرسه.

اطلاع-رساني-همايش-بين-المللي-Innovative-Aquaculture-در-دانشگاه-علوم-کشاورزي-و-منابع-طبيعي

برگزاري-کميسيون-هاي-تخصصي-همايش معنويت-هاي-نوظهور-و-معنويت-اسلامي

مدرسه-پاييزي-هوش-مصنوعي

برگزاري-رويداد-استارت-آپ-حقوقي

سومين-کنفرانس-بين-المللي-معماري،-عمران،-شهرسازي،-محيط-زيست-و-افق-هاي-هنر-اسلامي-در-بيانيه-گام-دوم-انقلاب

بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن(ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن وزلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)

پنجمين-نشست-تخصصي-ايران-و-ايراني-در-آيينه-پژوهش‌هاي-دانشگاهي

ششمين-نشست-از-سلسله-نشست-تخصصي-باز-ايران-شناسي-با-عنوان-هويت-ايراني-در-گسترة-تاريخ

همايش-اخلاق-پژوهش-در-خدمت-توسعه-علم-و-فناوري.

نمايشگاه-تراکنش-ايران.

دوازدهمين-همايش-ملي-سامانه-هاي-سطوح-آبگير-باران

فراخوان-مقاله-همايش-ملي-حکمراني-انقلابي-در-حکومت-اسلامي.

مقالات-سمپوزيوم-منطقه-اي-نوآوري-در-علم-و-فناوري.

همايش-ملي-جنگ-ترکيبي

همايش-ملي-فرماندهي-و-مديريت-در-جنگ-هاي-آينده.

دومين-همايش-ملي-بزرگداشت-نظامي-گنجينه-حکمت-ايران

دومين-همايش-ملي-ستارگاني-بر-مدار-خورشيد

نشست-تخصصي-با-عنوان-بررسي-برساخت-رسانه‌اي-واقعه-کودتاي-28-مرداد-در-مستندهاي-تاريخي

نشست-تخصصي-جهان-ايراني-و-ايران-جهاني

هشتمين-همايش-سلامت-معنوي-اسلامي-با-عنوان-قرآن-سلامت-معنوي-اسلامي-و-جامعه

نشست-تخصصي-سياست‌هاي-فرهنگي-پهلوي-در-کردستان

اولين-همايش-ملي-جواني-جمعيت-و-قدرت-نظامي

تمديد-فراخوان-يازدهمين-همايش-ملي-حديثِ-پژوهش.

همايش-بين-المللي-دوسالانه-چالش-هاي-نوين-علوم-ورزشي-و-تندرستي-در-جاده-ابريشم

نخستين-کنفرانس-ملي-اينترنت-اشيا-با-تمرکز-بر-صنعت-و-کشاورزي

جشنوراه نواوری و کسب و کار نوشیروانی

دوازدهمين-کنفرانس-نظريه-گراف-و-ترکيبيات-جبري

همایش ملی زراعت چوب

سومين-کنگره-بين-المللي-امام-رضا-عليه-السلام-و-علوم-روز-

چهارمين-همايش-ملي-رياضي-و-آمار.

سيزدهمين-کنفرانس-توسعه-پايدار-و-عمران-شهري

يازدهمين-کنفرانس-ملي-خلاء.

بیست-و-دومین-کنگره-بین-المللی-شیمی-ایران

جشنواره-بنياد-شهيد-انتخاب-پژوهشگران-برتر-در-حوزه-ايثار-و-شهادت

کنفرانس-بين-المللي-کوهستان-پايدار.

کنفرانس-مديريت-سبز-پسماند

همايش-آموزش-ديني-اسلامي-در-جهان-معاصر

دومين-کنفرانس-بين‌-المللي-توسعه-کسب‌-و-کار

اولين-همايش-بين-المللي-مرجعيت-شيعه

شانزدهمین-کنفرانس-بین-المللی-نظریه-گروه-های-ایران

درسه-پاييزه-آب-و-محيط-زيست

نخستين-کنفرانس-بين-المللي-اقتصاد-درياپايه

اولين-همايش-ملي-خانواده-و-ازدواجچالش-ها-و-راهکارها

دوازدهمين-کنفرانس-بين‌المللي-مهندسي-مواد-و-متالورژي

دومين-همايش-بين-المللي-و-چهارمين-همايش-ملي-توسعه-پايدار-دريا-محور

ارسال-پوستر-فراخوان-ارسال-مقالات-نشريه-روابط-خاک-و-گياه

همايش-ملي-اموزش-شيمي

کارگاه توان افزايي تدريس کتاب‌هاي درسي فقه الحديث

درخواست مشارکت و حمايت از سيزدهمين همايش حفاظت و مرمت اشياء تاريخي فرهنگي و تزئينات وابسته به معماري

سومين همايش ملي و اولين همايش بين المللي پژوهش و نوآوري در روانشناسي

سومين کنفرانس بين المللي تفکر سيستمي در عمل در دانشگاه فردوسي مشهد

ششمين-کنفرانس-ملي-برق-و-کامپيوتر-در-اصفهان

فراخوان پذيرش مقاله و جذب هيئت داورانJDMA

اولين همايش ملي به نژادي گياهان دارويي در دانشگاه هاي کشور

کنفرانس ملي مکانيک

اطلاع رساني چهارمين کنفراس ملي داده کاوي در علوم زمين

اولين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در رفع موانع صنعت ساخت و سازکشور

همايش ظرفيت روستا 

کنفرانس ملی اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی

فراخوان یازدهمین همایش ملی حدیث پژوهش

همايش ملي;روش‌هاي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي: رويکردهاي نوپديد و چالش‌هاي پيش‌رو

اولين کنفرانس ملي هوش مصنوعي و مهندسي نرم افزار

سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

فراخوان چهارمين کنفرانس بين المللي و هفتمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست 

 اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي تجهيزات و فناوري هاي آزمايشگاهي

شانزدهمين کنفرنس بين المللي نظريه گروهاي ايران 

چهارمين همايش بين المللي مولوي پژوهي

نخستين همايش هوش مصنوعي و فناوري هاي آينده گر 

اطلاع رساني همايش ملي روش‌هاي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي: رويکردهاي نوپديد و چالش‌هاي پيش‌رو

اولين همايش  علمي ملي نماز، بايسته ها و شايسته ها

چهارمين همايش رياضي و آمار

اطلاع رساني همايش «شاهنامه در فرهنگ و هنر ملل» اطلاع رساني همايش «شاهنامه در فرهنگ و هنر ملل» 

اطلاع رساني اولين همايش ملي الگوي تحقق محله اسلامي مسجد محور (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي)

اطلاع رساني جلسه کرسي علمي و ترويجي دانشگاه گيلان

همایش کشورداری

فراخوان کنگره شهيد طهراني مقدم و 70 شهيد

فراخوان سومين همايش ملي و اولين همايش بين‌المللي پژوهش و نوآوري در روانشناسي

ششمين سمينار ملي کنترل و بهينه سازي

هفتمين همايش پيشرفت هاي معماري سازماني ايران 

فراخوان مقاله اولين کنفرانس ملي مهارت ايران

شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

اصلاحيه پوستر اولين همايش بين المللي تاريخ اقتصادي و اجتماعي 

اطلاع رساني همايش گياهان دارويي

فراخوان برگزاري همايش ملي نوآوري در صنايع سبز

فراخوان اولين همايش ملي حقوق شهري و شهرسازي

دومين کنفرانس ملي پوشاک و طراحي پارچه و لباس

همايش ملي مطالعات ميان رشته اي زنان همايش ملي مطالعات ميان رشته اي زنان

همایش  هیدرولیک ایران

چهارمين کنگره بين المللي حشره شناسي ايران

همایش زن در صد سال اخیر

هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي مالي و بيم سنجي (دانشگاه خوارزمي)

دومين کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي مديريت توسعه گردشگري پايدار

چهارمين کنفرانس بين المللي گردشگري و معنويت

اولين همايش بين المللي تاريخ اقتصادي و اجتماعي خوزستان

تمديد مهلت ارسال مقاله به هفتمين کنفرانس بين المللي اينترنت اشياء و کاربرها 

فراخوان همايش کنترل بيولوژيک

هفتمين کنگره بين المللي شعر و ادب فارسي، نکوداشت مقام استاد شهريار

کنگره علوم خاک ايران در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

همايش ملي فرهنگ، رسانه و تحولات نسلي در ايران: روند ها، چالش ها و راهکارها

دومين کنفرانس ملي مديريت مهندسي کيفيت و قابليت اتکاء

بيست و ششمين همايش ملي انجمن زمين شناسي ايران