همایش های پیش رو

 

 

 

 

 

همايش ظرفيت روستا 

کنفرانس ملی اینترنت اشیا با تمرکز بر صنعت و کشاورزی

فراخوان یازدهمین همایش ملی حدیث پژوهش

همايش ملي;روش‌هاي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي: رويکردهاي نوپديد و چالش‌هاي پيش‌رو

اولين کنفرانس ملي هوش مصنوعي و مهندسي نرم افزار

سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

فراخوان چهارمين کنفرانس بين المللي و هفتمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست 

 اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي تجهيزات و فناوري هاي آزمايشگاهي

شانزدهمين کنفرنس بين المللي نظريه گروهاي ايران 

چهارمين همايش بين المللي مولوي پژوهي

نخستين همايش هوش مصنوعي و فناوري هاي آينده گر 

اطلاع رساني همايش ملي روش‌هاي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي: رويکردهاي نوپديد و چالش‌هاي پيش‌رو

اولين همايش  علمي ملي نماز، بايسته ها و شايسته ها

چهارمين همايش رياضي و آمار

اطلاع رساني همايش «شاهنامه در فرهنگ و هنر ملل» اطلاع رساني همايش «شاهنامه در فرهنگ و هنر ملل» 

اطلاع رساني اولين همايش ملي الگوي تحقق محله اسلامي مسجد محور (دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي)

اطلاع رساني جلسه کرسي علمي و ترويجي دانشگاه گيلان

همایش کشورداری

فراخوان کنگره شهيد طهراني مقدم و 70 شهيد

فراخوان سومين همايش ملي و اولين همايش بين‌المللي پژوهش و نوآوري در روانشناسي

ششمين سمينار ملي کنترل و بهينه سازي

هفتمين همايش پيشرفت هاي معماري سازماني ايران 

فراخوان مقاله اولين کنفرانس ملي مهارت ايران

شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

اصلاحيه پوستر اولين همايش بين المللي تاريخ اقتصادي و اجتماعي 

اطلاع رساني همايش گياهان دارويي

فراخوان برگزاري همايش ملي نوآوري در صنايع سبز

فراخوان اولين همايش ملي حقوق شهري و شهرسازي

دومين کنفرانس ملي پوشاک و طراحي پارچه و لباس

همايش ملي مطالعات ميان رشته اي زنان همايش ملي مطالعات ميان رشته اي زنان

همایش  هیدرولیک ایران

چهارمين کنگره بين المللي حشره شناسي ايران

همایش زن در صد سال اخیر

هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي مالي و بيم سنجي (دانشگاه خوارزمي)

دومين کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي مديريت توسعه گردشگري پايدار

چهارمين کنفرانس بين المللي گردشگري و معنويت

اولين همايش بين المللي تاريخ اقتصادي و اجتماعي خوزستان

تمديد مهلت ارسال مقاله به هفتمين کنفرانس بين المللي اينترنت اشياء و کاربرها 

فراخوان همايش کنترل بيولوژيک

هفتمين کنگره بين المللي شعر و ادب فارسي، نکوداشت مقام استاد شهريار

کنگره علوم خاک ايران در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

همايش ملي فرهنگ، رسانه و تحولات نسلي در ايران: روند ها، چالش ها و راهکارها

دومين کنفرانس ملي مديريت مهندسي کيفيت و قابليت اتکاء

بيست و ششمين همايش ملي انجمن زمين شناسي ايران