تقویم آموزشی
تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اعلام شد. معاون...

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد و براین اساس انتخاب واحد دانشجویان  از طریق...

تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد

معاون مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیم سال دوم سال تحصیلی...