تقویم تحصیلی
تقویم تحصیلی نیم سال دوم ۹۷-۹۸ اعلام شد

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد....

تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اعلام شد. معاون...