تولید محتوی
گزارش تصویری افتتاح بازارچه تولیدات دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری

بازارچه تولیدات دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، رییس شورای شهر، رییس دانشگاه، مسولین...

بازتاب رسانه ای برپایی بازارچه تولیدات دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری

بازارچه تولیدات دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، رییس شورای شهر، رییس دانشگاه، مسولین...