تیم ملی دارت بزرگسالان ایران
دانشگاه حکیم سبزواری میزبان آخرین مرحله از اردوی تیم ملی دارت بزرگسالان ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا- آقیانوسیه

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این دانشگاه از روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه میزبان اردوی تیم ملی دارت بزرگسالان ایران...