ثبت نام
ثبت نام دانشجویان ورودی های بهمن ۹۶ رشته های "علوم ورزشی" و "زیست شناسی سلولی و مولکولی"

اطلاعیه ی مهم درخصوص دانشجویان رشته های علوم ورزشی و زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی بهمن ۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان عزیز! خواهشمند...

ثبت نام دانشجویان ورودی های بهمن ۹۶ رشته های "علوم ورزشی" و "زیست شناسی سلولی و مولکولی"

اطلاعیه ی مهم درخصوص دانشجویان رشته های علوم ورزشی و زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی بهمن ۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان عزیز! خواهشمند...

ثبت نام دانشجویان ورودی های بهمن ۹۶ رشته های “علوم ورزشی” و “زیست شناسی سلولی و مولکولی”

اطلاعیه ی مهم درخصوص دانشجویان رشته های علوم ورزشی و زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی بهمن ۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان عزیز! خواهشمند...

ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده کارشناسی ارشد استعداد درخشان
ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده کارشناسی ارشد استعداد درخشان

ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد استعداد درخشان

اطلاعیه ثبت نام دوره آموزشی کوتاه مدت بازرسی جوش
اطلاعیه ثبت نام دوره آموزشی کوتاه مدت بازرسی جوش

مرکز آموزش فنی و حرفه ای سبزوار با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد، دوره آموزشی بازرسی جوش با...