جدیدالورود
اطلاعیه جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان جدیدالورود

اطلاعیه جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان نوورود (دانشجویان سال اول دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری) در سال تحصیلی...

اطلاعیه های مهم اداره ی امورتغذیه دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی اطلاعیه های مهم در خصوص نحوه فروش و رزرو غذا به شرح زیر می باشد: اطلاعیه...

اطلاعیۀ شهریۀ دانشجویان جدید الورود کارشناسی دوره نوبت دوم سال ۹۵
اطلاعیۀ شهریۀ دانشجویان جدید الورود کارشناسی دوره نوبت دوم سال ۹۵

جهت دریافت اطلاعیه کلیک فرمایید.