جشنواره حرکت
برگزیدگان هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت معرفی شدند.

هشتمین جشنواره ی دانشگاهی حرکت با معرفی انجمن های علمی برگزیده کار خود را به پایان رساند. انجمن علمی برگزیده...

حضور درخشان انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری در نهمین جشنواره ملی حرکت

رئیس شورای راهبردی انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری از درخشش دانشجویان این دانشگاه در نهمین جشنواره ملی حرکت انجمن های...

کسب دو مقام برتر در جشنواره ملی دانشگاهی حرکت

هشتمین جشنواره ملی دانشگاهی حرکت به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد به کار خود پایان داد. در این رقابت علمی که...

همگام با هشتمین جشنواره ملی – دانشگاهی حرکت

هشتمین جشنواره ملی حرکت با حضور مسئولان وزارت علوم و رئیس و مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد، روز شنبه ۱۸ مهرماه...

جشنواره حرکت
ششمین جشنواره دانشجویی حرکت، با شناخت انجمن های برتر، به کار خود پایان داد

ششمین جشنواره دانشجویی حرکت، با شناخت انجمن های برتر، به کار خود پایان داد. برگزاری کارگاه ها و نشست های...

جشنواره حرکت