خوابگاه دانشجویی
تجهیز و نوسازی امکانات خوابگاه های دانشجویی توسط خیر سبزواری
تجهیز و نوسازی امکانات خوابگاه های دانشجویی توسط خیر سبزواری

مقدار قابل توجهی “موکت” توسط خیر سبزواری به خوابگاه های دانشجویی اهدا شد. دکتر علیرضا انتظاری ضمن اعلام خبر فوق،...

شعار های هفته خوابگاه های دانشجویی
شعار های هفته خوابگاه های دانشجویی

شنبه          ۲۶/۰۲/۹۴            خوابگاه ، زندگی جمعی ، مشارکت و مدیریت دانشجو * خوابگاه ، آوردگاهی است که در آن توانایی...