دانشجویان خارجی جدیدالورود دانشگاه حکیم سبزواری
مراسم معارفه دانشجویان خارجی جدیدالورود دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس و مسؤلان دانشگاه برگزار شد

مراسم معارفه دانشجویان خارجی جدیدالورود دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس دانشگاه، مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و...