دانشجویان
قابل توجه دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه های دولتی نوع یک

قابل توجه دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه های دولتی نوع یک (خوابگاه اندیشه، خوابگاه مریم، خوابگاه شقایق، خوابگاه نرگس) باسمه تعالی...

اطلاعیه های مهم اداره خوابگاه ها

اداره خوابگاه های دانشگاه حکیم سبزواری اطلاعیه های مهمی را صادر کرد. دانشجویان گرامی جهت مشاهده این اطلاعیه ها هم...